Zakład Teorii Polityki

Zakład powstał w 2019 roku i stanowi naukową kontynuację istniejącego w latach 2012-2019 Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki. Jego pracownicy zajmują się następującymi obszarami badawczymi: teorią polityki, nauką o państwie i instytucjach politycznych, metodologią badań politologicznych, polskim systemem partyjnym i polskimi partiami politycznymi, rywalizacją polityczną, polską myślą polityczną oraz historią instytucji politycznych. Pokłosiem badań pracowników jest opublikowanie 5 monografii zwartych oraz 4 monografii zbiorowych pod redakcją a także ponad 150 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach zbiorowych, haseł encyklopedycznych i rozdziałów w podręcznikach akademickich.


Pracownicy Zakładu

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
telefon: 17 872 10 97
e-mail: koziello@poczta.onet.pl
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
telefon: 17 872 10 97
e-mail: przemaj@o2.pl
dr Anna Pięta-Szawara
telefon: 17 872 10 19
e-mail: apieta@ur.edu.pl
mgr Karol Piękoś
telefon: 17 872 11 15
e-mail: karol.piekos@yahoo.pl