Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Nasza aktywność jest skierowana na weryfikację założeń, w oparciu o które działa współczesny system polityczny, poprzez ich konfrontowanie z realiami funkcjonowania państwa i jego instytucji.


Pracownicy Zakładu

 dr hab.  Sabina Grabowska, prof. UR
telefon: 17 872 11 65
e-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
dr Katarzyna M. Cwynar
telefon: 17 872 11 80
e-mail: kmcwynar@o2.pl
dr Paweł Kuca
telefon: 17 872 11 80
e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl
dr Dominik Szczepański
telefon: 17 872 11 15
e-mail: dominik1947@tlen.pl
mgr Damian Wicherek
telefon: 17 872 10 19
e-mail: wicherekdamian@gmail.com