Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Nasza aktywność jest skierowana na weryfikację założeń, w oparciu o które działa współczesny system polityczny, poprzez ich konfrontowanie z realiami funkcjonowania państwa i jego instytucji.


Pracownicy Zakładu

dr Dominik Szczepański
telefon: 17 872 11 15
e-mail: dominik1947@tlen.pl
mgr Karol Piękoś
telefon: 17 872 11 15
e-mail: karol.piekos@yahoo.pl