Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”. Pierwszy obszar obejmuje aspekty prawne i polityczne sporów i konfliktów międzynarodowych oraz analizę konkretnych przypadków w wymiarze regionalnym oraz globalnym. „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym” obejmuje analizę determinantów wpływających na destabilizację systemu bezpieczeństwa na poszczególnych poziomach. W ramach trzeciego obszaru badania skupiają się wokół naruszeń praw i wolności człowieka we współczesnym świecie i odpowiedzialności za te naruszenia; ochrony praw niektórych grup osób; ochrony praw człowieka w systemach międzynarodowych oraz polskim systemie prawnym.


Pracownicy Zakładu

 dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
telefon: 17 872 11 24
e-mail: zrnk75@wp.pl
dr hab. Leszek  Pawlikowicz, prof. UR
telefon: 17 872 14 92
dr hab. Andrzej  Zapałowski, prof.UR
telefon: 17 872 14 92
e-mail: zapalowski@o2.pl
dr Maciej Milczanowski
telefon: 17 872 11 24
e-mail: macm@poczta.onet.pl
dr Mariusz Skiba
telefon: 18 872 14 92
e-mail: poczta@skibamariusz.pl