Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami. Równoległym polem badawczym są problemy samorządu terytorialnego w Polsce, przede wszystkim w zakresie prowadzonej polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Efekty realizacji wymienionych polityk, ale również jej instrumenty, takie jak zarządzanie wielopasmowe i wielopodmiotowe, stanowią przedmiot zainteresowania członków Zakładu. Tak zakreślony zakres przedmiotowy badań dopełniają analizy porównawcze systemów samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz instytucji demokracji bezpośredniej.


Pracownicy Zakładu

dr Bogusław Kotarba

dr Bogusław Kotarba

Kierownik Zakładu
telefon: 17 872 11 63
e-mail: boguslaw.kotarba@ur.edu.pl
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
telefon: 17 872 11 22
e-mail: dyrektor.inop.cs@ur.edu.pl / apawlowska@ur.edu.pl
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
telefon: 17 872 11 70
e-mail: gbon@ur.edu.pl
dr Anna Kołomycew
telefon: 17 872 11 63
e-mail: anna.kolomycew@ur.edu.pl
mgr Dominik Boratyn
telefon: 17 872 11 70
e-mail: dk.boratyn@gmail.com