Sylabusy

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykładowcy:     mgr Małgorzata Waksmudzka-Szarek

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo imprez masowych

Bezpieczeństwo osób i mienia

Decydowanie polityczne

Ekonomia społeczna

Etyka w polityce

Filozofia i etyka polityki

wykładowcy:     dr Marek Bosak, dr Ryszard Wójtowicz

Finanse publiczne

Formy demokracji

Gatunki dziennikarskie

Geografia polityczna

Gospodarka komunalna

Historia instytucji politycznych

Historia polityczna Polski XX i XXI w.

Wykładowcy:          dr Wojciech Kwieciński

Integracja europejska

                            dr inż. Mieczysław Janowski - wykład

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Komunikowanie polityczne

Wykładowcy:     dr hab. Wojciech Furman

Komunikowanie społeczne

Marketing polityczny

                            dr hab. Wojciech Furman - wykład

Metodologia badań politologicznych

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Migracje - migranci - prawa migrantów

Myśl polityczna

Najnowsza historia polityczna

Nauka o komunikowaniu

Nauka o państwie i prawie

Nauka o polityce

Nowe media

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Organizacje międzynarodowe

Organy ochrony prawnej

Partie polityczne i systemy partyjne

Podstawy socjologii

Polityka bezpieczeństwa III RP

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Polityka gospodarcza

                             prof nadzw. dr hab. Paweł Grata - wykład

Polityka konsumencka

Polityka społeczna

Polityki publiczne

Polityki Unii Europejskiej

Polski system medialny

Praktyka zawodowa

Prawa człowieka w Polsce

Prawo europejskie

Procesy migracyjne we współczesnym świecie

Przedsiębiorczość i rynek pracy

Przygotowanie wniosków

Psychologia polityki

wykładowcy:      mgr Jerzy Gawroński

Public Relations

Publicystyka polityczna

Regionalna i lokalna polityka społeczna

Religie i związki wyznaniowe

Retoryka i erystyka

wykładowcy:     dr A. Iskra-Paczkowska

Rozwój regionalny i lokalny

Samorząd i polityka lokalna

Sektor pubiczny w Polsce

Seminarium dyplomowe

Seminarium magisterskie

Socjologia polityki

Spory i konflikty międzynarodowe

Społeczeństwo obywatelskie

Statystyka i demografia

wykładowcy:     prof. nadzw. dr hab. S. Rejman

Stosunki międzynarodowe

System polityczny RP

Służby specjalne

Wykładowcy:     mgr Mieczysław Misiuda

Technologia informacyjna

                              dr Rafał Czupryk

Teoria polityki

Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Terroryzm międzynarodowy

Uwarunkowania pozyskiwania środków zewnętrznych

Warsztat dziennikarski

Współczesne doktryny polityczne

Współczesne ruchy społeczne

Współczesne stosunki polityczne

Współczesne systemy polityczne

Współpraca międzysektorowa

Wstęp do badań politologicznych

Wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych

Zarządzanie kryzysowe

Zewnętrzne środki finansowania rozwoju

Źródła informacji dziennikarza