Rekrutacja na kierunek Politologia i Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2019/2020 prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie Wydziału Socjologiczno-Historycznego w zakładce Rekrutacja.

 

Studiuj z nami

 

Marcin Jurkiewicz

Politologia, II rok studiów II stopnia, specjalność: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Od najmłodszych lat interesowałem się mediami, polityką, historią oraz sprawami społecznymi, dlatego też zdecydowałem się studiować politologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez pięć lat studiów zdobyłem wiedzę zarówno z zakresu teorii polityki, prawa, marketingu, zarządzania, socjologii, filozofii, psychologii i komunikowania, administracji, a także, co bardzo mnie cieszy, religioznawstwa i prawa wyznaniowego. Niewiele jest kierunków studiów, które łączą ze sobą tak szerokie spectrum wiedzy. Na zadane pytanie „czy warto studiować politologię?” zawsze odpowiadam bez namysłu: TAK ! Studia na kierunku politologia pozwalają poznać otaczający nas świat, spojrzeć obiektywnie na to, co dzieje się w instytucjach zajmujących się rządzeniem państwami i mediach. Zdobyta wiedza umożliwia poznanie zjawisk i mechanizmów, które bezpośrednio nas dotyczą, kierują i wywierają wpływ na nasze życie. Przez cały okres studiów mamy możliwość spotykania się z ludźmi ze świata polityki, nauki, mediów, co znacząco poszerza zakres zdobywanej wiedzy o aspekt praktyczny.

Monika Czarnik

Politologia, III rok studiów I stopnia, specjalność: Dziennikarstwo polityczne

Politologię wybrałam świadomie i z własnego wyboru. Nie zniechęciłam się, pomimo licznych negatywnych opinii i nie żałuję. Jest to dziedzina nauki czerpiąca nie tylko z historii i prawa, ale także socjologii czy ekonomii. Osobiście od zawsze interesowały mnie informacje ze świata biznesu i polityki, a także wiedza o społeczeństwie. Jest to z pewnością kierunek ogólnorozwojowy, a zapotrzebowanie na doradców i ekspertów polityki jest duże. Studenci politologii zdobywają wiedzę na wykładach, ćwiczeniach i licznych spotkaniach organizowanych z praktykami czy znanymi politykami. Zdobywamy wykształcenie, które odpowiada potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą. Poznajemy podstawy teoretyczne polityki, a także ćwiczymy pracę w grupie. Jako studentka III roku uważam, że warto studiować politologię. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę z zakresu różnych dziedzin życia politycznego i społecznego. Wiąże teorię z praktyką. Przygotowuje do pracy w wielu sferach aktywności zawodowej na szczeblu lokalnym, krajowym a nawet międzynarodowym. Pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań, co jest związane ze specjalizacją. Jeżeli jesteś aktywnym obywatelem, interesują cię bieżące wydarzenia polityczne, mechanizmy sprawowania władzy, rozwój regionalny i lokalny, świat mediów, prawa człowieka – to jest to idealny kierunek  właśnie dla ciebie!

Maciej Zawiślak

Politologia, II rok studiów II stopnia, specjalność: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Pięć lat temu zdecydowałem się studiować politologię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zainteresowany sprawami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, historią Polski i historią powszechną uznałem, że jedynie politologia będzie kierunkiem, który połączy to szerokie pasmo zainteresowań. Nie pomyliłem się! Dziś, patrząc z perspektywy pięciu lat mogę z pełną odpowiedzialnością przyznać, że politologia spełniła moje oczekiwania. Podczas studiów zdobyłem wiedzę m.in. z zakresu prawa, historii, marketingu, komunikowania, filozofii czy zarządzania. Wielość przedmiotów i tematów poruszanych w trakcie tych studiów, pozwala mi rozumieć zjawiska społeczne, polityczne i medialne, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Dla niektórych wiedza ta, może wydawać się zbyt ogólna, a nawet zbędna, ale dzisiejsza rzeczywistość i ,,globalna wioska”, w której żyjemy wymagają od nas szerokiej, otwartej wiedzy i znajomości otaczającego nas świata. Politologia zatem, to nie tylko jakby się wydawać mogło, sama polityka i partie polityczne, to znacznie więcej – to odkrywanie rzeczywistości (zarówno krajowej jak i międzynarodowej), to kierunek dla ludzi poszukujących odpowiedzi na wiele pytań. Jesteś taki? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, te studia są właśnie dla Ciebie!

Karol Piękoś

Politologia, II rok studiów I stopnia, specjalność: Realizacja projektów europejskich

Politologia to bardzo ciekawy kierunek, który rozwija i pozwala zdobyć wiele przydatnych umiejętności, które można z powodzeniem wykorzystać w karierze zawodowej. Politologia to nie tylko zagadnienia poruszające kwestie związane z polityką, ale i dużo wiedzy z innych dziedzin, które są w jakimś stopniu z nią spokrewnione. Ten kierunek polecam osobom, które chcą lepiej zrozumieć otaczający nas świat i poznać działanie różnych mechanizmów związanych nie tylko z kwestiami polityki. Na politologii mamy wiele okazji do poznania ludzi ze świata polityki i innych dziedzin. Duża liczba spotkań i wydarzeń, w których możemy uczestniczyć, powoduje że kierunek ten daje szansę na ciągły rozwój.