Seminaria dyplomowe i magisterskie prowadzone w Instytucie Nauk o Polityce w roku akademickim 2019/2020

 

III Politologia studia I stopnia

 • dr Dominik Szczepański

 

II Politologia studia II stopnia

 • dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

 

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne

 • dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
 • dr Anna Kołomycew
 • dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
 • dr Mira Malczyńska-Biały
 • dr Maciej Milczanowski
 • prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
 • dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

 

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne

 • dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR
 • dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

 

Do pobrania:

Regulamin przebiegu egzaminu licencjackiego i magisterskiego na kierunku politologia w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zasady zapisów na seminaria, standardy pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzenia ww egzaminów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

Szczegółowe zasady zapisów na seminaria na kierunku Politologia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym przygotowywanym w Katedrze Politologii

Techniczne zasady pisania pracy dyplomowej w Instytucie Nauk o Polityce

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy