Skład Rady Inter​​esariuszy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

Stanisław Ożóg, poseł do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego

Adam Krzysztoń, starosta powiatu łańcuckiego

Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Mariusz Bednarz, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

dr hab. Dariusz Tworzydło, prezes zarządu agencji public relations "Exacto"

Maria Różycka, prezes agencji public relations PRIORI PR

Aneta Gieroń, redaktor naczelna dwumiesięcznika "ViP Biznes i Styl"

dr Agnieszka Pieniążek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

podinspektor Paweł Adamczyk, kierownik Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

Sławomir Spaczyński, działacz organizacji pozarządowych