Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 

1.

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

2.

dr Paweł Kuca

3.

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

4.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

5.

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

6.

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

7.

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

8.

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR
9.

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

10.

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

11.

dr Katarzyna Cwynar

12.

dr Anna Kołomycew

13.

dr Mira Malczyńska-Biały

14.

dr Grzegorz Pawlikowski

15.

mgr Magdalena Barłoga

 

 

Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce