Dr Anna Kołomycew: anna_kolomycew@o2.pl

Dr Dominik Szczepański: dominik1947@tlen.pl