Program studiów

 

W Instytutcie Nauk o Polityce funkcjonują zespoły programowe:

 1. W ramach kierunku politologia studia I/II stopnia, w składzie:
 • Dr Paweł Kuca – przewodniczący
 • Dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
 • Dr Katarzyna M. Cwynar
 • Dr Dominik Szczepański
 • Mgr Damian Wicherek
 • Julia Magdziak – studentka

 

 1. W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia, w składzie:
 • Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – przewodniczący
 • Dr Mira Malczyńska – Biały
 • Dr Katarzyna Cwynar
 • Dr Grzegorz Pawlikowski
 • Mgr Anna Pikus – sekretarz
 • Katarzyna Cyrkun - studentka

 

Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce:

 

I Politologia studia I stopnia

II Politologia studia I stopnia

III Politologia studia I stopnia

 

I Politologia studia II stopnia

II Politologia studia II stopnia

 

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne

 

I  Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne

II  i III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne

 

 
Uchwała Rady Instytutu Nauk o Polityce w sprawie zasad przyznawania studentom kierunku Politologia prawa do studiowania
w ramach indywidualnej organizacji zajęć w semestrze