prof. dr hab. Pawłowska Agnieszka

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:
Środa:16:30-17:30
Czwartek:12:00-13:00
pokój nr 319
Kontakt

dyrektor.inop.cs@ur.edu.pl / apawlowska@ur.edu.pl
17 872 11 22


Publikacje pracownika


WYKAZ PUBLIKACJI

1990

 1. Uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, „Prasa Techniczna” 1990, nr 3, s. 11-13.

1991

 1. Siła biurokracji, „Społeczeństwo Otwarte” 1991, nr 11, s. 29-33.
 2. Report of the Computer’s Workshop on Expert Systems in Political Science, Kazimierz Dolny June 12-14, 1991, Spr.: …, „Polish Political Science Yearbook” 1991, s. 165-166.

1992

 1. Transborder flow of information as a challenge for European integration, [w:] Transnational Future of Europe, red. Z.J. Pietraś, M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 604-607.
 2. Warunki zachowania wartości uniwersalnych w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Społeczeństwo  informacyjne.  Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, red. L.W. Zacher, Warszgraf, Lublin-Warszawa 1992, s. 244-257.
 3. Uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Społeczeństwo  informacyjne.  Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, red. L.W. Zacher, Warszgraf, Lublin-Warszawa 1992, s. 279-289.
 4. Transgraniczny przepływ informacji jako czynnik integracji międzynarodowej, [w:] Społeczeństwo  informacyjne.  Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, red. L.W. Zacher, Warszgraf, Lublin-Warszawa 1992, s. 310-316.
 5. M. Renner, National Security: The Economic and Environmental  Dimensions, Worldwatch Paper 8g, Worldwatch Institute, May 1989, ss. 78, Rec.: …, „Transformacje” 1992, nr 1-2, s. 71-72.
 6. Europejskie Centrum Studiów nad Przyszłością, „Transformacje” 1992, nr 1-2, s. 71.
 7. Raport Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem w Stosunkach Wschód-Zachód, Rec.: …, „Transformacje” 1992, nr 1-2, s. 79.
 8. Konferencja nt. „Rozwój telekomunikacji a perspektywy społeczeństwa informacyjnego”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, Zegrze, wrzesień 1990, Spr.: …, „Transformacje” 1992, nr 1-2, s.77.
 9. Report of the Workshop „Technology, Politics, Ecology”, Kazimierz Dolny December 1992, Spr.: …, „Polish Political Science Yearbook” 1992-1993, s. 184-185.

1993

 1. Pietraś Z.J., Pawłowska A., Sztuczna inteligencja w badaniach i dydaktyce politologicznej, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1993, nr 6, s. 8.
 2. Miles, H. Rush, K. Turner, J. Bessant, Information Horizons. The Long-Term Social Implications of New Information Technologies, Edward Elgar Publishing, Aldershot 1988, ss. 303, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 1-2, s. 94.
 3. Z.J. Pietraś, Sztuczna inteligencja w politologii. Heurystyczne modelowanie procesów adaptacji politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, ss. 300, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 1-2, s. 96-97.
 4. Ch. Flavin, N. Lenssen, Beyond the Petroleum Age: Designing a Solar Economy, Worldwatch Paper 100, Worldwatch Institute, December 1990, ss. 65, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 1-2, s. 100.
 5. „Technology Analysis and Strategic Management”, Vol. 2:1990, nr 2, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 1-2, s. 104.

1994

 1. Pawłowska A., Miszczuk A., Ekologia jako impuls dla współpracy transgranicznej (na przykładzie polskiej granicy wschodniej), „Człowiek i Środowisko” 1994, T. 18, nr 2, s. 293-300.
 2. Zastosowanie techniki informacyjnej a struktura sprawowania władzy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, Vol. 1:1994, s. 229-237.
 3. R. Czechowski, P. Sienkiewicz, Przestępcze oblicza komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ss. 172, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 3-4, s. 147-148.
 4. J.E. Young, Global Network. Computers in a Sustainable Society, Worldwatch Paper 115, Worldwatch Institute, Washington 1993, ss. 57, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 3-4, s. 148.
 5. Wyjść poza pomoc – Raport Instytutu Studiów Wschód-Zachód, Rec.: …, „Transformacje” 1993-94, nr 3-4, s. 166.
 6. Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, red. A. Rychard, M. Federowicz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii I Socjologii PAN, Warszawa 1993, ss. 200, Rec.: …, „Polish Political Science Yearbook” 1994, s. 197-199.
 7. Report of the conference “Environmental Thinking, Activities and Socio-Political Impacts”, Lublin-Kazimierz, October 1993, Spr.: …, „Polish Political Science Yearbook” 1994, s. 211-212.
 8. Konferencja nt. „Myślenie ekologiczne, działalność i następstwa polityczne”, Lublin-Kazimierz, październik 1993, Spr.: …, „Człowiek i Środowisko” 1994, nr 1.

1995

 1. Władza i uczestnictwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss. 148.
 2. Polish Political Science Yearbook 1994, Z.J. Pietraś, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss. 219.
 3. Polish Political Science Yeabook 1995, red. Z.J. Pietraś, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss. 195.
 4. Some Knotty Questions of the Local Reform in Poland, „Polish Political Science Yearbook” 1995, s. 35-44.
 5. Understanding the Contemporary World. Inquiries into the Global, Technological and Ecological Issues, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1994, ss. 306, Rec.: …, „Polish Political Science Yearbook” 1995, s. 163-165.
 6. Społeczeństwo w transformacji – ekspertyzy i studia, red. A. Rychard, M. Federowicz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii I Socjologii PAN, Warszawa 1993, ss. 200, Rec.: …, „Transformacje” 1995-96, nr 1-2, s. 145-147.

1996

 1. Władza polityczna – fin de siècle contra fin de siècle, „Transformacje” 1995-96, nr 1-2, s. 21-23.
 2. Governance as Management. The Reforms of Local Administration in Poland, [w:] The Future of East-Central Europe, red. A. Dumała, Z.J. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 553-558.
 3. Możliwości zastosowań technik informacyjnych w ośrodkach decydowania politycznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, Vol. 2/3:1995/1996, s. 306-314.
 4. Władza polityczna – u schyłku wieku, [w:] Z zagadnień socjologii polityki. T. I, red. L.W. Zacher, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 11-15.
 5. Polska u progu ery informacyjnej, [w:] Świat i Polska końca XX wieku, red. M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 189-194.
 6. Anomia polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 22.
 7. Elektorat [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 74.
 8. Elita polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 74-75.
 9. Klasa polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 135.
 10. Klientelizm [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 136.
 11. Lobbing [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 181.
 12. Oligarchia [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 219.
 13. Rewolucja [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 303-304.
 14. Społeczeństwo informacyjne [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 351-352.
 15. Uczestnictwo polityczne [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 395.
 16. Zmiana polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 436.

1997

 1. Gospodarka oparta na informacji – Uwagi o teorii i praktyce, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L.W. Zacher, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1997, s. 166-172.
 2. Prawo do informacji czy prawo do prywatności? [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1997, s. 107-111.
 3. Implikacje zastosowań technik informacyjnych w ośrodkach decydowania politycznego, [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1997, s. 182-188.
 4. Demokracja uczestnicząca – perspektywy urzeczywistnienia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE, Warszawa 1997, s. 215-223.

1998

 1. Władza – Elity – Biurokracja. Studium z socjologii polityki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, ss. 113.
 2. Społeczeństwo obywatelskie – koncepcja i jej współczesna implementacja, [w:] Konstytucjonalizm we współczesnym świecie, red. K. Motyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 33-52.
 3. Building Communitarian Democracy in Poland, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, Vol. 5:1998, s. 189-199.

1999

 1. Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, Lublin 1999, Norbertinum, ss. 215.
 2. Pawłowska, A. Rybczyńska, Pomiędzy nauką a praktyką. Kilka uwag o doświadczeniach specjalności „Samorząd i polityka lokalna” na studiach politologicznych, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 9, s. 37-41.
 3. Struktury organizacyjne w administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, Norbertinum, Lublin 1999, s. 31-48.
 4. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, Norbertinum, Lublin 1999, s. 157-169.
 5. Świadomość informatyczna elit politycznych i administracyjnych, [w:] Świadomość informatyczna społeczeństwa, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Instytutu Informatyki w Zarządzaniu, Szczecin 1999, s. 142-151.
 6. Patterns of successful IT applications in public administration – report from research, [w:] Second International Conference on Research for Information Society, Warsaw, Poland 14-16 Oct. 1999, Conference materials, Vol. B, ss. 9.
 7. Reducing Administrative Burden: Information Technology in Public Administration, [w:] Improving Relations Between the Administration and the Public, red. J. Caddy, J. Jabes, NISPAcee 1999, s. 142-155.
 8. Anomia polityczna [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 28-29.
 9. Darwinizm społeczny [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 57.
 10. Elita polityczna [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 92-93.
 11. Elityzm [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 93-94.
 12. Idealny typ [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 124-125.
 13. Klasa polityczna [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 149.
 14. Klientelizm [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 149-150.
 15. Korupcja [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 164.
 16. Lobby [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 176-177.
 17. Patronaż [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 222.
 18. Socjologia polityki [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 269-270.
 19. Społeczeństwo informacyjne [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 270-271.
 20. Społeczeństwo obywatelskie [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 271-272.
 21. Uczestnictwo polityczne [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 296.
 22. Zmiana polityczna [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 312.
 23. Żelazne prawo oligarchii [hasło], [w:] Encyklopedia politologii, Tom 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zakamycze 1999, s. 316.

2000

 1. Demokracja wspólnotowa jako efekt transformacji systemowej. Czy możliwa? Czy konieczna? [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji, red. J.A. Rybczyńska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 199-212.
 2. Pawłowska A., Łuszczuk M., Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 2, s. 75-102.
 3. Pawłowska A., Łuszczuk M., The Advancement of the Information Society in Poland, „The Polish Quarterly of International Affairs” 2000, nr 2, s. 5-30.
 4. Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, red. O. Sochacki, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1996, Rec.: …, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, Vol. 7:2000, s. 134-137.

2001

 1. Pawłowska A., Łuszczuk M., Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce a standardy europejskie, [w:] Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2001, s. 311-324.
 2. Zasady zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej, [w:] Jakość w administracji, red. T. Mordel, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Łódź 2001, s. 88-102.
 3. Anomia polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 22.
 4. Elektorat [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 74.
 5. Elita polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 74-75.
 6. Klasa polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 135.
 7. Klientelizm [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 136.
 8. Lobbing [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 181.
 9. Oligarchia [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 219.
 10. Rewolucja [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 303-304.
 11. Społeczeństwo informacyjne [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 351-352.
 12. Uczestnictwo polityczne [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 395.
 13. Zmiana polityczna [hasło], [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 436.

2002

 1. Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 331.
 2. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w administracji lokalnej, [w:] Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 225-235.
 3. Computing in Polish local administration – new technology, old experience, “Information Polity” 2002, nr 1, s. 49-64.
 4. Społeczeństwo informacyjne i globalizacja, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 105-115.
 5. Organizacja w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L. Haber, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2002, s. 169-176.
 6. Information society and globalisation, [w:] The Faces of Globalisation, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 103-113.
 7. Elektroniczne rządzenie (eGovernance) jako siła transformująca administrację publiczną i społeczeństwo obywatelskie w XXI wieku, „Transformacje” 2001-2002, nr 27-34, s. 300-305.
 8. Zasady zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2002, nr 4, s. 151-172.

2003

 1. Zarządzanie projektami informacyjnymi w instytucjach publicznych, „Master of Business Administration” 2003, nr 4, s. 21-25.
 2. Pawłowska A., Sakowicz M., ICT in Polish Local Government – Better Services, More Transparency and Prospects for Increased Participation, [w:] Delivering Public Services in CEE Countries: Trends and Developments, red. J. Finlay, M. Debicki, NISPAcee 2003, s. 452-471.
 3. Od wirtualnej biurokracji do elektronicznych rządów, „Służba Cywilna” 2003/2004, nr 7, s. 123-136.
 4. Realizacja zachodnioeuropejskich standardów zarządzania zasobami informacyjnymi w polskiej administracji lokalnej (na przykładzie wybranych urzędów miejskich), [w:] Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. J. Pokładecki, Poznań 2003, s. 83-96.

2004

 1. Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss.614.
 2. From virtual bureaucracy to e-Government, “The Polish Yearbook of Civil Service” 2004, s. 138-150.
 3. Informacja–informatyzacja–erząd – samorząd lokalny w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 450-460.
 4. Organizacje wirtualne w sektorze publicznym [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość”, t. II, red. L.W. Haber, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 175-183.
 5. Failures in Large Systems Projects in Poland: Mission [im]possible? „Information Polity” Vol. 9:2004, nr 3-4, pp. 167-180.

 

2005

 1. eStandardy w administracji publicznej [w:] Standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej, red. B. Kudrycka, P. J. Suwaj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2005, s. 33-47.

2006

 1. Managing with ICT. Geographic Information Systems Use and Management in Polish Local Administration, “NISPAcee Occasional Papers in Public Administration and Public Policy” 2006, nr 1, s. 30-43.
 2. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw), [w:] Model przywództwa – wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 442-465.
 3. Pawłowska A., Demczuk A., Informacja publiczna online. Stopień realizacji wymogu prawnego przez gminy i powiaty Lubelszczyzny [w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 35-49.
 4. Pawłowska A., Demczuk A., Efektywność realizacji projektu Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki samorządu lokalnego (na przykładzie gmin i powiatów województwa lubelskiego), [w:] Sprawność działania administracji samorządowej. VII doroczna konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Sandomierz, 21-23 maja 2006, red. E. Ura, Rzeszów 2006, s. 469-484.
 5. Pawłowska A., Miszczuk A., Political Science – New Areas of Investigation, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 2006, v. I, s. 58-66.
 6. Pawłowska A., Radzik K., Samowrjadnij wykonawczij organ – wybrani prawniczo-institucijni riszenija [w:] Regionalne i miscewe samowradywania w nowych umowach: partyjna publiczna administracja i bezposerednija demokratia. Materiali III ukraińsko-polskoj naukowo-prakticznoj konferencji (Lwiw 2-4 bereznia 2006 g.), Zuriks im. Jarosława Mudrogo – Żurnal „Dierżawnist”, Lwiw 2006, s. 455-465.
 7. Pawłowska A., Demczuk A., Realizacja 1. (informacja) i 2. (interakcja) etapu e-administracji w Polsce (na przykładzie gmin i powiatów Lubelszczyzny) [w:] Informatyka w administracji, red. J.S. Nowak, Z. Olejniczak, J.K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 41-54.
 8. Demczuk A., Pawłowska A., Progress Towards E-government in Poland: Issues and Dilemmas, „Information Polity” Vol. 11:2006, nr 3-4, s. 229-240.

2007

 1. Development of E-government In Poland – Critical issues [w:] E-Governance and E-Business At the Service of Customer, red. U. Pinterič, U. Svete, FDV. Ljubljana 2007, s. 103-110.
 2. Rozwój eAdministracji na szczeblu lokalnym – rezultaty i dylematy [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, wyd. „Printshop”, Szczecin 2007, s. 238-246.
 3. Zarządzanie wielopodmiotoweczy to możliwe, czy pożądane w transformujących się demokracjach?, Governance – possibile or desirable in democracies under transformation?, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 2007, v. II, s. 30-38.
 4. Governanace – possible or desirable in democracies under transformation, “Teka. Commission of Political Science and International Affairs”  2007, v. II, s. 161-169
 5. Pawłowska, K. Radzik, Institutional Models Of Local Leadership – Comparative Analysis, “International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe” 2007, nr 2, s. 40-52.

2008

 1. Modele przywództwa w miastach amerykańskich, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 115-128.
 2. Zasoby informacyjne jako przedmiot polityki administracyjnej, [w:] Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicz, „Bonus Liber”, Rzeszów 2008, s. 521-531.
 3. Accountability of public administration in an information society, [w:] Information society: multidisciplinary approaches, red. U. Pinterič, U. Šinkovec, Artline d.o.o., Nova Gorica 2008, s. 167-181.
 4. Pawłowska A., K. Radzik, Modele instytucjonalne lokalnego przywództwa a zarządzanie wielopodmiotowe – analiza porównawcza, „Studia Polityczne” 2008, nr 22, s. 31-52.

2009

 1. Patologie czy prawidłowości w realizacji projektów teleinformatycznych w administracji publicznej? [w:] Patologie w administracji, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 858-873.
 2. Budowanie społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich, [w:] Idee – Państwo – Ludowcy.  Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E.Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 563-575.
 3. Factors of Egovernment Development in Poland, „The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” 2009, nr 1, s. 109-125.
 4. Realizacja elektronicznej administracji w Polsce – stadium krytyczne, „Polityka i Społeczeństwo” 6/2009, s. 83-93.
 5. Demczuk A., Pawłowska A., Prawo dostępu do sieci teleinformatycznej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, [w:] Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin: 2009, s. 133-148.
 6. Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin: 2009, ss. 148.
 7. O przydatności podejścia modelowego w badaniach politologicznych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 155-170.
 8. Pawłowska A., Demczuk A., Koncepcija elektronnych praw u miżnarodnij systemi zachystu praw ludyny, „Panorama Politologicznych Studij” (Równe, Ukraina) 2009, nr 3, s. 11-18.

2010

 1. Wielka Brytania, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. A.K. Piasecki, „Annales Universitetis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologia IV”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010,  s. 218-247.
 2. Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, ss. 284.
 3. Realizacja regionalnego komponentu systemów informacyjnych państwa na przykładzie projektu SEKAP, [w:] J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, SGH, Warszawa 2010, s. 285-294.
 4. Wielopodmiotowość decydowania wyzwaniem dla kultury politycznej Polaków, [w:] K.B. Janowski (red.), Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 61-74.
 5. Zakres przedmiotowy referendum lokalnego w Polsce i Stanach Zjednoczonych – studium porównawcze, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 285-300.
 6. Odpowiedzialność administracji w społeczeństwie informacyjnym, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2010, nr 2, s. 41-54 (wydane w 2011)

2011

 1. Rozwój instytucjonalny samorządu szczebla podstawowego – studium porównawcze, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 109-134.
 2. Burmistrz i boss – instytucjonalne i społeczne źródła przywództwa w miastach amerykańskich, [w:] W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2011, s. 395-413.
 3. Town meeting (zebranie miesteczka) w Ameryce – tradycje, współczesność, perspektywy, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 499-521.
 4. Władztwo miejscowe jako realizacja zasady pomocniczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] A. Pawłowska, S. Grabowska (red.), Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 362-377.
 5. Zasada pomocniczości – wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, A. Pawłowska, S. Grabowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 379.

2012

 1. Region i regionalizm w socjologii i politologii, A. Pawłowska i Z. Rykiel (red.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, ss. 368.
 2. Instytucje samorządu regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej – studium porównawcze, [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, A. Pawłowska i Z. Rykiel (red.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 155-176.
 3. Powstanie i transformacja samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce, K. Mieczkowska-Czerniak i K. Radzik-Maruszak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 239-254.
 4. Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Pawłowska A., Limitations of the Partnership and Network-based Approach to Policies of Local Development, „WSEI Scientific Journal series ECONOMICS”, Thematic Journal on Regional Governance, 2012, nr 4.
 5. Developing governance networks in rural areas. The case of local action groups in the Sub-Carpathian region, “Studia Humanistyczne AGH” 2012, tom 11, nr 4, s. 131-140.
 6. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., Perception Of Intersectoral Partnerships By Individual Members (The Case Of Local Action Groups), "International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies" 2012, Vol 4, No 1, (ISSN: 1309-8063) (http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/arhieves/2012_1/agnieszka_pawlowska.pdf).

2013

 1. Partnerstwo międzysektorowe jako forma współrządzenia w świetle badań, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, J. Zimmermann, P.J. Suwaj (red.), Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 385-398.
 2. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba, System realizacji strategii rozwoju województwa, Warszawa: CeDeWu, 2013.
 3. A. Kołomycew, A. Pawłowska, Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2013, nr 2 (52), s. 62-80.
 4. Autonomia samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – zagadnienia konstytucyjne, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5 (118), s. 103-120.
 5. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2, s. 71-87.
 6. Kołomycew A., Pawłowska A., Sprawozdanie z konferencji „Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy, 6-7 czerwca 2013 r., Kraków, „Polityka i Społeczeństwo” nr 2 (11)/2013, s. 135-140.

2014

 1. Nowy paradygmat polityki regionalnej i jego recepcja w systemie realizacji strategii rozwoju województwa [w:] S. Partycki (red.), Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 155-164.
 2. Pawłowska A., Kołomycew A., Public Administration Reform in Poland [w:] I Dudinská, I. Kozárová (eds.), Public Administration Reform in Ukraine: Lessons Learned from Slovakia and Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu w Preszowie, Preszów 2014, s. 101-138.
 3. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, Scholar, Warszawa 2014, ss. 235.
 4. Pawłowska A., Kołomycew A., Instytucja partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim. Analiza porównawcza Lokalnych Grup Działania, „Athenaeum” 2014, nr 43, s. 192-211.
 5. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Samorząd terytorialny jako architekt koalicji na rzecz rozwoju lokalnego, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo  Scholar, Warszawa 2014, s. 123-136.
 6. A. Gąsior-Niemiec, A. Pawłowska, Local self-government as an architect of coalitions for local development, “Journal of Universal Excellence”, Appendix, 2014, vol. 3, nr 4, s. A1–A17, http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2014_31_Gasior.pdf.

2015

 1. Zmiany granic i konsolidacja jednostek samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – podstawy prawne i praktyka, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 35, s. 224-241.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki – rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania, „Samorząd Terytorialny” 2015, vol. 25, nr 7-8, s. 165-175.
 3. Governance as the theoretical framework for studies of partnerships in the public sector, [w:] Partnerships in the Public Sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Scholar, Warszawa, s. 15-29.
 4. Partnerships in the Public Sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Scholar, Warszawa, ss. 140.
 5. Local Government as an Actor in Collaborative Governance – Partner or Leader?, [w:] Interdisciplinary Approach In Social Problem Solving, red. I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender, Wydawnictwo J. E. Purkynje University, Usti nad Łabą 2015, s. 193-200.
 6. The Accomplishment of the New Paradigm of Regional Policy in the System of Regional Strategy Implementation, “Zarządzanie Publiczne” 2015, vol. 32, nr 4, s. 419-429.

2016

 1. Pawłowska A., Kołomycew A., Public Management in the Polycentric Environment – A (Not) New Research Perspective, „International Journal of Contemporary Management” 2016, Vol.15, nr 2, s. 7–28.
 2. Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo” vol. 14, nr 3, s. 5-17.
 3. Pawłowska A., Radzik-Maruszak K., Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), „Acta Politica Polonica” vol. 37, nr 3, s. 19-38.
 4. Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, ss. 414.
 5. Territorial Partnerships – Utilitarian Constructions or Genuine Ingenuities. The Case of Local Action Groups in Sub-Carpathia, “Contemporary European Studies” 2016, nr 2, s. 19-34.

2017

 1. Territorial Partnerships in Rural Regions – Neo-Institutional Perspective, “Polish Sociological Review” 2017, vol. 197, nr 1, s. 95-108.
 2. Radzik-Maruszak K., Pawłowska A., Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1, s. 83-101.