mgr Boratyn Dominik

mgr Dominik Boratyn

Zajęcia
 • Administracja publiczna
 • Integracja europejska
 • Współpraca międzysektorowa
 • Polityki publiczne
Dyżur

w sesji letniej 2018/2019:

13.06.2019 r., 12:00-13:30
21.06.2019 r., 09:30-11:00
27.06.2019 r., 12:00-13:30
4.07.2019 r., 12:00-13:30
11.07.2019 r., 12:00-13:30

pokój nr 320

Kontakt

dk.boratyn@gmail.com
17 872 11 70

Dominik Boratyn – w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na kierunku Politologia w Uniwersytecie Rzeszowskim. W roku akademickim 2017/2018 odbył staż asystencki w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej pod kierownictwem Prof. Agnieszki Pawłowskiej. W tym samym roku został również nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współautorem podręcznika dydaktycznego Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia. W okresie studiów odbył liczne staże i praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Do zainteresowań badawczych należą: marketing polityczny, marketing terytorialny, samorząd terytorialny, nowe media.


Publikacje pracownika


2017

 1. ,,Typy i formy państwa w ujęciu historycznym [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 26-35.
 2. ,,Organizacje w państwie” [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 85-92.
 3. ,,Typy reżimów politycznych” [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 93-101.
 4. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej ,,Świat (po)rewolucji cyfrowej” [w:] UR Journal of Humanities and Social Sciences, nr 2(3)/2017.
 5. Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Systemy ochrony praw człowieka…” [w:] Polityka i Społeczeństwo 3(15)/2017.

2018

 1. ,,Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A.” [w:] Młoda Humanistyka Vol. 11 No. 1/2018
 2. ,,Prawo do wolności słowa w Internecie – mowa nienawiści - ,,hejt” [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018, s. 206-215.
 3. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej ,,Świat (po)rewolucji cyfrowej – edycja II” [w:] UR Journal of Humanities and Social Sciences, nr 1(6)/2018.dk.boratyn@gmail.com