mgr Boratyn Dominik

mgr Dominik Boratyn

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 8:30-10:00


pokój nr 320

Kontakt

dk.boratyn@gmail.com
17 872 11 70

Dominik Boratyn – w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na kierunku Politologia w Uniwersytecie Rzeszowskim. W roku akademickim 2017/2018 odbył staż asystencki w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej pod kierownictwem Prof. Agnieszki Pawłowskiej. W tym samym roku został również nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współautorem podręcznika dydaktycznego Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia. W okresie studiów odbył liczne staże i praktyki m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Do zainteresowań badawczych należą: marketing polityczny, marketing terytorialny, samorząd terytorialny, nowe media.


Publikacje pracownika


2017

  1. ,,Typy i formy państwa w ujęciu historycznym [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 26-35.
  2. ,,Organizacje w państwie” [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 85-92.
  3. ,,Typy reżimów politycznych” [w:] Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 93-101.
  4. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej ,,Świat (po)rewolucji cyfrowej” [w:] UR Journal of Humanities and Social Sciences, nr 2(3)/2017.
  5. Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Systemy ochrony praw człowieka…” [w:] Polityka i Społeczeństwo 3(15)/2017.

2018

  1. ,,Budowanie wizerunku marki na portalu społecznościowym Facebook na przykładzie przedsiębiorstwa Vistula Group S.A.” [w:] Młoda Humanistyka Vol. 11 No. 1/2018
  2. ,,Prawo do wolności słowa w Internecie – mowa nienawiści - ,,hejt” [w:] Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2018, s. 206-215.
  3. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej ,,Świat (po)rewolucji cyfrowej – edycja II” [w:] UR Journal of Humanities and Social Sciences, nr 1(6)/2018.dk.boratyn@gmail.com