mgr Wicherek Damian

mgr Damian Wicherek

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 8:30-10:00

pokój nr 327

Kontakt

wicherekdamian@gmail.com
17 872 10 19

W 2018 r., ukończył studia magisterskie i obronił pracę pt. „Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako organ pomocniczy”, której promotorem była prof. Sabina Grabowska.

Za ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku politologia, otrzymał dyplom uznania Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W okresie pięciu lat studiów czterokrotnie otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego dla najlepszych studentów.

W 2017 r., odbył staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Biurze Prawa i Ustroju.

Autor kilku publikacji z zakresu teorii polityki oraz systemów politycznych. Współautor podręcznika pt. „Nauka o Państwie i prawie. Wybrane zagadnienia”, pod redakcją prof. Sabiny Garbowskiej.

Zainteresowania badawcze mgr Damian Wicherka skupiają się na systemach politycznych oraz partiach i systemach partyjnych.


Publikacje pracownika


 

Publikacje w 2017 r.

  1. Stowarzyszenie Młodzi Razem, współautor: Dominik Boratyn, [w:] Młodzieżowe ugrupowania polityczne w Rzeszowie (1989-2016), red. D. Szczepański, Rzeszów 2017, w pracy redaktorskiej,
  2. Rozdział 1.5. Formy państwa, [w:] Nauka o państwie i prawie, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 43-49;
  3. Rozdział 1.8. System sprawowania władzy w państwie, [w:] Nauka o państwie i prawie, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 65-74;
  4. Rozdział 1.9. Podział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Nauka o państwie i prawie, red. S. Grabowska, Rzeszów 2017, s. 75-84;
  5. Udział w wyborach Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w latach 2014-2015, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2017, nr 22, s. 36-50.

Sprawozdania:

  1. Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej System ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne, Warszawa 24-25 kwietnia 2016 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2017, nr 3 (37), s. 257-260,
  2. Sprawozdanie z debaty „Polska - Ukraina: wspólnie w Europie”, Rzeszów, 24 maja 2017 r., „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 2017, nr 3 (4), s. 177-180,

 

Publikacje w 2018 r.

  1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskim porządku prawnym, [w:] Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii, red. J. Jaskiernia, Toruń 2018, s. 92-102, (5 pkt.)