dr Kuca Paweł

dr Paweł Kuca

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Poniedziałek: 8:00-9:30

pokój nr 332

Kontakt

pawel.kuca@ur.edu.pl
17 872 11 80

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem i funkcjonowaniem mediów, zwłaszcza w odniesieniu do mediów regionalnych i lokalnych. Zajmuje się także media relations. Były dziennikarz. W latach 2001 – 2010 pracował w gazetach regionalnych woj. podkarpackiego (Gazeta Codzienna „Nowiny”, Ludzie Sukcesu), był korespondentem tygodnika „Newsweek Polska”. Zajmował się tematyką polityczną i samorządową. Doradca i trener w zakresie komunikowania, media relations i współpracy z mediami.

Członek redakcji „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”. Autor i współautor monografii oraz artykułów naukowych z zakresu komunikowania i funkcjonowania mediów.   

 

Publikacje pracownika


2006

 1. Dziennikarstwo interwencyjne jako przejaw kontrolnej funkcji prasy na przykładzie dzienników woj. podkarpackiego, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, M. Wrońska (red.): Między odpowiedzialnością a sensacją, Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 186-194.

2008

 1. Gazeta Codzienna „Nowiny” w opinii podkarpackich polityków, [w:] J. Adamowski, K. Wolny – Zmorzyński, W. Furman (red.): Media regionalne. Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2008, s. 91-100.
 2. Media a kryzys, czyli dlaczego lepiej zapobiegać niż leczyć, (współautor D. Tworzydło),  [w:] D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.): Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2008, s. 171-176.

2009

 1. Mailing list [hasło], [w:] Leksykon public relations, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009,  s. 99.
 2. Prasa [hasło], [w:], Leksykon public relations, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009, s. 134.   
 3. Rzecznik prasowy [hasło], [w:] Leksykon public relations, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009, s. 152.
 4. Wywiad prasowy [hasło], [w:] Leksykon public relations, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009, s. 178-179.

2010

 1. Jakie są gazety regionalne? - ewolucja tematyczna dzienników regionalnych na przykładzie woj. podkarpackiego (współautor K. Kadaj – Kuca), [w:] R. Polak (red.): Konteksty dziennikarstwa, Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 99-116.
 2. Media relations w samorządzie – teoria i praktyka, (współautor D. Tworzydło), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2010, s. 88.
 3. Wizerunek polityków i ugrupowań politycznych w Gazecie Codziennej „Nowiny” w latach 1990-2005, Rzeszów 2010, s. 272.

2011

 1. Media regionalne i lokalne w praktyce, P. Kuca (red.), Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2011, s. 124.
 2. Praktyki i staże - od tego może się zacząć twoja kariera, [w:] P. Kuca (red.) Media regionalne i lokalne w praktyce, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2011, s. 9-16.

2012

 1. Problem kandydowania dziennikarzy w wyborach w świetle obowiązujących w Polsce kodeksów dziennikarskich, Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 2/2012, s. 43-54.
 2. Stępnik K., TITANIC. Recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012 (recenzja), Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 2/2012, s. 136-138.
 3. Praca korespondenta wojennego w opinii dziennikarzy regionalnych na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek, W. Furman, K. Bernat (red.) Korespondent wojenny/ Etyka-Historia-Współczesność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 217-222.  
 4. Kuca P., Kadaj – Kuca K., Fora internetowe - między siłą a problemem Internetu [w:] Z. Chmielewski, J. Reczek, D. Tworzydło (red.) Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2012, s. 79-88.
 5. Kuca P., Różycka M., O skutecznej komunikacji – klasyczne i nowe narzędzia komunikacji w samorządzie terytorialnym [w:] Z. Chmielewski, J. Reczek, D. Tworzydło (red.) Innowacje i komunikowanie w samorządzie – trendy i perspektywy, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2012, s. 141 – 151.
 6. Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2011 (recenzja), Naukowy Przegląd Dziennikarski, nr 3/2012, s. 151-153.
 7. Kuca P., Polak R., Model zarządzania informacją w sejmiku województwa podkarpackiego [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.) Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Rzeszów 2012, Wydawnictwo UR, s. 387-397.  
 8. Kuca P., Ekskluzywne dwumiesięczniki regionalne jako konkurencja reklamowa dla dzienników regionalnych i dopełnienie oferty programowej prasy regionalnej – na przykładzie woj. podkarpackiego, Naukowy Przegląd Dziennikarski nr 4/2012, s. 18-28.

2013

 1. Kuca P., Chmielewski Z., Realne konsekwencje protestów w świecie wirtualnym [w:] K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Public relations - nowe trendy, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2013, s. 19-30.
 2. Kuca P., Chmielewski Z., Przyjęcie przez Polskę umowy ACTA w opinii studentów – wyniki badań, Studia Medioznawcze, nr 1/2013, s. 113-128.
 3. Chmielewski Z., Kuca P., Znaczenie prowadzenia polityki informacyjnej na przykładzie sprawy podpisania przez Polskę umowy ACTA, Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, nr 37/2013, s. 24-36.
 4. Kuca P., Polak R., Polityka informacyjna starostw powiatowych woj. podkarpackiego – wyniki badań, Polityka i Społeczeństwo nr 1 (11)/ 2013, s. 118-129. 
 5. Kuca P., Nowe media jako narzędzia polityki komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym. Doświadczenia podkarpackie, [w:] Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 26-37.
 6. Lokalne komunikowanie polityczne, red. nauk. W. Furman, P. Kuca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 177.
 7. Kuca P., Chmielewski Z., Polityka informacyjna parafii  diecezji rzeszowskiej – raport z badań, Polityka i Społeczeństwo, nr 3 (11) / 2013, s. 37-48.
 8. Kuca P., Sprawozdanie z warsztatów „Prawdziwy PR”, Polityka i Społeczeństwo, nr 4 (11) 2013, s. 179 – 180.

2014

 1. Kuca P., Selected examples of Ukraine-related stories in the mass media of the Podkarpackie Voivodeship, in V. Benc, ed,  Enhancing cross-border cooperation between the European Union and Ukraine with regard to regional development, investments and social capital development in the cross-border region, Presov 2014, s. 83-88.  
 2. Kuca P., Furman W., Sprawozdanie z konferencji naukowej “Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”, 8 kwietnia 2014 roku, Rzeszów, Polityka i Społeczeństwo, nr 2(12),2014, s. 147-148.
 3. Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.), Dzienniki regionalne w Polsce, Stan na koniec grudnia 2013 roku, Rzeszów 2014, s. 256.
 4. Kuca P., Gazeta Codzienna „Nowiny” [w:] P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Dzienniki regionalne w Polsce, Stan na koniec grudnia 2013 roku, Rzeszów 2014, s. 56-67.
 5. P. Kuca, Cudzoziemcy w prasie regionalnej – analiza wstępna, [w:] A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc, Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2014, s. 127-140.

2015

 1. Kuca P., Furman W. (red.), Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, Rzeszów 2015, s. 201. 
 2. Kuca P., Grupa Sagier jako nowy podmiot na rynku wydawców mediów regionalnych w Rzeszowie [w:] Kuca P., Furman W. (red.), Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, Rzeszów 2015, s. 105-114.
 3. Kuca P., Informacyjna i opiniotwórcza funkcja gazety regionalnej w kampaniach wyborczych - na przykładzie Gazety Codziennej „Nowiny” [w:] K. Wolny-Zmorzyński, P. Urbaniak, K. Bernat (red.), Modele współczesnego dziennikarstwa, Wrocław 2015, s. 265-273.
 4. Kuca P., Dziennikarze w kampaniach wyborczych i reklamie – jako przykłady procesów wpływających na postrzeganie zawodu dziennikarza, Naukowy Przegląd Dziennikarski 1/2015, s. 100-113, http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/content/naukowy-przegl%C4%85d-dziennikarski-12015-13

 5. Kuca P., Chmielewski Z., Polak R., Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Rzeszów 2015, s. 124.

 6. Kuca P., Sprawozdanie z konferencji naukowej "Media w kampaniach wyborczych", 27-28 kwietnia 2015 roku, Rzeszów, Polityka i Społeczeństwo 3(13) 2015, s. 165-168.

 7. Kuca P., Tematyka międzynarodowa w wyborach prezydenckich i parlamentarnych na łamach Gazety Codziennej „Nowiny” [w:] Stankowski W., Ubik M. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, tom IV, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,  Oświęcim 2015, s. 82-91.

2016

 1. Kuca P., Zabawa w wybory – wybrane aspekty kampanii samorządowych i parlamentarnych na łamach prasy regionalnej [w:] W. Furman, P. Kuca, D. Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Rzeszów 2016, s. 204-214.
 2. Kuca P., Furman W., Szczepański D. (red.), Media w kampaniach wyborczych, Rzeszów 2016, s. 279.
 3. Kuca P., Chmielewski Z., Ograniczenia i bariery w komunikowaniu się kapłanów z wiernymi - studium przypadku diecezji rzeszowskiej, Media Kultura Społeczeństwo, nr 9-10/2014-2015, s. 61-69.
 4. Kuca P., Polak R., Regional government in Poland as a body shaping informational policy, Slovak Journal of Political Sciences, Volume 16, 2016, nr 3, s. 304-320.
 5. Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K., Radio regionalne w Polsce, Rzeszów 2016, s. 319.

 6. Kuca P., Polskie Radio Rzeszów [w:] Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.), Radio regionalne w Polsce, Rzeszów 2016, s. 203-216.

2017

47. Kuca P., Idea IV Rzeczpospolitej na łamach dzienników opinii w Polsce w roku 2005 – analiza wstępna [w:] E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski (red.) Komunikowanie polityczne, Lublin 2017, s. 287-300.

48. Kuca P., Liderzy i partie IV Rzeczpospolitej na łamach wybranych dzienników opinii w 2005 r. Analiza badań, Polityka i Społeczeństwo, 1 (15) 2017, s.73-85. 

49. Kuca P., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?”, Rzeszów 20-21 kwietnia 2017”, UR Journal of Humanities and Social Sciences, nr 2 2017, s. 180-183.

50. Kuca P., Pogranicza i jego wymiary w wybranych mediach województwa podkarpackiego [:] Pajewska E., Olechowska P. (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 235-245. 

51. Kuca P., Powstanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony jako elementu budowy IV RP – analiza prasoznawcza wybranych dzienników ogólnopolskich, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 4(15), s. 189-205.

2018

52. Kuca P., Relations within the political camp of the Fourth Republic of Poland and the media in the context of conducting media relations activities - selected examples, Naukowy Przegląd Dziennikarski 2018, nr 1, s. 105-116.

53. Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.), Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

54. Kuca P., Telewizja Polska Rzeszów, [w:] P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński (red.), Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 160-171.

55. Kuca P., Powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako elementu IV Rzeczpospolitej – ramy interpretacyjne publikacji wybranych dzienników ogólnopolskich, “Młoda Humanistyka” 2018, nr 1, s. 1-14. http://www.humanistyka.com/index.php/MH/article/view/160/144.

56. Kuca P., Media in the project of the Fourth Republic of Poland. Program assumptions and political practice, „Humanities and Social Sciences” 2018, nr 1, s. 89-99.

57. Kuca P., Spór o lustrację dziennikarzy w okresie IV Rzeczpospolitej w 2007 r., „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2018, nr 1, s. 45-57.

58. Kuca P., „Taśmy prawdy Renaty Beger” z 2006 r. w kontekście teoretycznych wyznaczników przeprowadzenia prowokacji dziennikarskiej, "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2018, nr 2, s. 7-19.

2019

59. Kuca P., Chmielewski Z., Polityka informacyjna parafii w diecezji rzeszowskiej w 2018 r. Wyniki badań, Łódzkie Studia Teologiczne 2019, nr 1, s. 85-96.

60. Kuca P., Chmielewski Z., Information policy in the parishes of the Roman Catholic church in the diocese of Rzeszów – a comparative analysis of research results, „Modern Management Review” 2019, nr 3, s. 27-39.

61. Kuca P., The Constitutional Principle of Freedom of the Press and its Limitations in Journalistic Practice, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 5, s. 215-225.