dr Milczanowski Maciej

dr Maciej Milczanowski

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 9:00-11:00

pokój nr 318

Kontakt

macm@poczta.onet.pl
17 872 11 24

Były żołnierz 21Brygady Strzelców Podhalańskich, uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan 1997/98, Sił Koalicji w Iraku 2005/6. Trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo, współpracuje z profesorem w ramach Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów, pełnił także rolę asystenta w wykładach profesora. Absolwent, WSO WŁ w Zegrzu (inżynier podporucznik), Akademii Obrony Narodowej (magister) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (doktor). Stypendysta Hoover Institution w Uniwersytecie Stanforda. Ekspert Fundacji Pułaskiego. Specjalności: Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwa, polityka USA na Bliskim Wschodzie, strategia i przywództwo, psychologia społeczna, a także historia. Obecnie prowadzi badania nad strategią i przywództwem w czasie operacji „Iracka Wolność”, Sił Koalicji w Iraku. Autor pięciu książek (w tym ostatniej pt. „Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra Wielkiego”), artykułów naukowych i popularnonaukowych, oraz popularnego bloga: #StratLider https://mmilczanowski.wordpress.com/


Publikacje pracownika


Książki

 1. Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra Wielkiego”, Zabrze 2017. (25pkt MNiSW)
 2. Arabska rewolucja w Egipcie i Syrii, Oświęcim 2013 (współautorstwo). (25pkt MNiSW)
 3. W cieniu boskiego Cezara,Historia Jagiellonica UJ, Kraków 2013. (25pkt MNiSW)
 4. Filippi 42r. p.n.e., Zabrze 2006. (25pkt MNiSW)
 5. Podboje Aleksandra Wielkiego, Zabrze 2005. (25pkt MNiSW)

W przygotowaniu:

 1. Od zwycięstwa do porażki: Przywództwo strategiczne na przykładzie operacji „Iracka Wolność”, planowane na jesień 2018 roku.

 

Wybrane publikacje w czasopismach naukowych:

 • „Analysis of the usage possibility of the electromagnetic courtain, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr. 3, 2017, autorzy: M. Milczanowski, S. Ambroziak, R. Ambroziak. (7pkt MNiSW)
 • Bliskowschodni wymiar doktryny bezpieczeństwa narodowego USA po 11 września 2001 roku, Politeja, 13, 2016, s. 63-90. (13pkt MNiSW)
 • Znaczenie irańskiej opozycji antyreżimowej dla polityki zagranicznej Baracka Obamy, Athenaeum 50/2016, s. 149-158. (14pkt MNiSW)
 • System bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Krakowskie Studia Międzynarodowe, Geopolityka Bliskiego Wschodu w XXI w."2015 (9pkt MNiSW)
 • US policy toward Iran under president Barak Omaba’s adminsitration, Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, vol. 29, nr 4, s. 53-66. (13pkt MNiSW)
 • Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie. Bezpieczeństwo Teoria i praktyka, 2014. (6pkt MNiSW)
 • Wikileaks: prawda, racja stanu, bezpieczeństwoAtheneum 42/2014. (14pkt MNiSW)
 • Miejsce Egiptu w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego po wyborach prezydenckich z lipca 2012 roku, Politeja 26 (4/2013). (13pkt MNiSW)
 • Wpływ egipskiej Arabskiej Wiosny na strategię bezpieczeństwa USA, Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, vol. X, 2013, s. 33-52. (9pkt MNiSW)
 • Bioterroryzm a wiarygodność WHO, Ostry dyżur 1, 6, 2013, s. 25-28.  (4pkt MNiSW)
 • Conflict management and peace in the lands of zikkurats and of pyramids. Bezpieczeństwo, teoria i praktyka, nr 6, 2012, s. 81-99. (6pkt MNiSW)
 • Polish attitude towards H1N1 pandemic and WHO ’s credibility in the context of bioterrorist threats, Studia Europaea Gnesnensia, nr 6, 2012, s. 109-121. (13pkt MNiSW)

 

Wybrane rozdziały w monografii naukowej (4pkt MNiSW):

 • Military Education Facing of the New Challenges of Peace Military Operations [in:] Professional Military Education And Defense Studies: Past, Present And Future, (red. Yantsislav Yanakiev) Sofia 2012, s. 403-410.
 • Rola Polski w polityce śródziemnomorskiej UE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, po arabskiej rewolucji w Egipcie [w:] Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku, ujęcie geopolityczne, Warszawa 2013, s. 261-271 (4)
 • USA wobec kryzysu politycznego na Ukrainie 2013-2014, [w:] (red. D. Łazarz, D. Szeligowski) NATO-Polska-Ukraina, Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później, Rzeszów 2014, s. 103-112. (4)
 • Demokratyzacja w Egipcie po rewolucji 2011 roku [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata (A. Piotrowski, M. Ilnicki red), Poznań 2012, s. 247-256.
 • Rewolucja w Egipcie 2011 roku [w:] Afryka – o godność życia, (red. Kazimierz Albin Kłosiński), Lublin, s 44 - 67
 • Terroryzm w ujęciu historycznym, [w:] Terroryzm a prawa człowieka, (red. T. Bąk), Rzeszów, 2012, s. 33-49 (4)
 • Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w Egipskiej Rewolucji 2011, [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, historia – teraźniejszość – przyszłość. Materiały i studia, (red. A. Krzak, D. Gibas-Krzak), Szczecin 2012, s. 249-264.
 • Współpraca transgraniczna w ramach Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, [w:] (red. dr Tomasz Bąk) Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Rzeszów 2012, s. 203-221.
 • Международна политика за сигурност към промените в Ирак и Египет, Адаптиране на системата за отбрана към съвременните заплахи  Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2012, s. 105-110, (Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa wobec przemian w Iraku i Egipcie [w:] Adaptacja systemu obronnego do współczesnych zagrożeń, Akademia Wojskowa im. G. S. Rakovskiego, Sofia 2012, s. 105-110). Współautorstwo z Nikolajem Niedialkowem.

 

Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe

 • Konflikt międzykulturowy w firmie, Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 198-205
 • Demokracja systemem uniwersalnym? Na przykładzie kampanii Aleksandra Wielkiego w Azji Mniejszej i Egipcie, Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 77-85
 • Trzy bitwy - przykłady szczególnej mobilizacji. Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 191-198
 • Ten months after presidential elections in Egypt, World Outline, 16.04.2013.
 • Syria: united against extremism? World Outline, 28.04.2013.
 • The social revolts in Turkey and Egypt, World Outline, 3.07.2013.
 • Allies and Enemies in the ME and Countries of Influence, Diplomacy Post, 07.10.2014.
 • Smart Power And The Golden Mean In US Policy, Diplomacy Post, 01.10.2014.