dr hab. Bonusiak, prof. UR Grzegorz

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 12:00-13:30
pokój nr 320

Kontakt

gbon@ur.edu.pl
17 872 11 70

Absolwent zarządzania i socjologii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze mieszczą się w dwóch głównych obszarach. Po pierwsze, dotyczą regionalizmów w Europie, w tym zakresu samorządności i autonomii wspólnot lokalnych i regionalnych oraz mniejszości etnicznych. Po drugie, dotyczą statusu ludów rdzennych świata ze szczególnym uwzględnieniem arktycznych ludów rdzennych.


Publikacje pracownika


1.      G. Bonusiak, Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw ludów rdzennych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 350 

2.      G. Bonusiak, Ochrona praw małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 46/2015, ss. 85-100

3.      G. Bonusiak, Wybrane gazety brytyjskie w konflikcie o system polityczny Wyspy Sark [w:] D. Narożna (red.), Informacja i konteksty społeczno-kulturowe. Studium politologiczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 25-45

4.      G. Bonusiak, Elementy autonomii terytorialnej w statusie Saamów w państwach nordyckich [w:] J. Iwanek, R. Radek (red.), Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, Tom 2, W europejskiej praktyce ustrojowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 281-297

5.      G. Bonusiak, Proces odrodzenia praw amerykańskich ludów rdzennych na przykładzie „prawa do ziemi” kanadyjskich Inuitów, „Studia Humanistyczne AGH”, 13/2 2014, s. 85-102

6.      G. Bonusiak, Media w językach saamskich jako element utrzymania tożsamości kulturowej [w:] M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Media mniejszości, mniejszości w mediach, UMCS, Lublin 2014, s. 289-299

7.      G. Bonusiak, Tradycyjne źródła utrzymania ludów autochtonicznych wobec ekspansji współczesnej gospodarki na przykładzie sytuacji małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej, „Kultura-Historia-Globalizacja”, Nr 15/2014, s. 1-17

8.      G. Bonusiak, Definicje Saamów w systemach prawnych państw skandynawskich, ich społeczno-kulturowe uwarunkowania i konsekwencje [w:] E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, UMCS, Lublin 2013, s. 75-86

9.      G. Bonusiak, Polsko-rumuńskie stosunki polityczne po roku 1989 [w:] S. Sagan, V. Serzhanowa (red.), Relacje polsko-rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejska, UR, Rzeszów 2013, s. 109-124

10.  G. Bonusiak, Położenie mniejszości niemieckojęzycznej w Południowym Tyrolu (Górnej Adydze) na tle stosunków austriacko-włoskich [w:] R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), Sąsiedztwo i pogranicze. Między konfliktem a współpracą, Tom 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 121-131

11.  G. Bonusiak, Odrodzenie buddyzmu wśród mniejszości narodowych w Federacji Rosyjskiej [w:] R. Brzoza, J. Lewandowski, T. Podciborski (red.), Wschodni wymiar globalizacji. Polityczne, gospodarcze i kulturowe wyzwania strefy eurazjatyckiej, Compus, Kielce 2013, s. 69-78

12.  G. Bonusiak, Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze po roku 1989 [w:] Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe/Legaturi istorice si culturale polono-romane, T. 5, Suczawa/Sucaeva (Rumunia) 2013, s. 263-279

13.  G. Bonusiak, El Barça, més que un club – Futbol Club Barcelona jako symbol katalońskiego regionalizmu [w:] K. Obodyński, P. Król, W. Bajorek (red.), Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Profesorowi Stanisławowi Zaborniakowi z okazji jubileuszu 65-lecia i 45-lecia pracy zawodowej, UR, Rzeszów 2012, s. 230-241

14.  G. Bonusiak, Sápmi - rzecz o autonomii Saamów [w:] L. Suchomłynow (red.), Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje/Fenomien kulturnych pogranicz: suczasni tendencji. Tom IV, PWSZ w Pile, Berdjanskij Uniwersitet Menedżmentu i Biznesu, Piła 2012, s.71-82

15.  G. Bonusiak, Ludy rdzenne w Republice Sacha – między tradycją a nowoczesnością [w:] Miłek M., Wilk-Jakubowski G., Brzoza R.S. (red.), Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, Compus, Kielce 2012, s. 179-186

16.  G. Bonusiak, Status terytoriów północnej Kanady, „Annales UMCS”, sectio G, Vol. LIX, 1, Lublin 2012, s. 7-17

17.  G. Bonusiak, Regionalne uniwersum symboliczne Wysp Alandzkich, „Sprawy Narodowościowe”, nr 41/2012, s. 67-82

18.  G. Bonusiak, Zmierzch feudalizmu na Wyspie Sark - globalne wzorce, lokalne tradycje [w:] S. Sagan (red.), Państwo i prawo w dobie globalizacji, UR, Rzeszów 2011, s. 42-54

19.  G. Bonusiak, Konflikt o Wyspy Alandzkie 1917-1922: aspekt polityczny i prawny [w:] J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna (red.), Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, UR, Rzeszów 2011, s. 45-58

20.  G. Bonusiak, Organizacja i kompetencje Samediggi - parlamentu rdzennego narodu Saamów w Finlandii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Prawo 10, Rzeszów 2011, s. 11-23

21.  G. Bonusiak, Zarys systemu politycznego Autonomicznej Republiki Krymu [w:] A. Andrusiewicz (red.), Polska - Ukraina: teraźniejszość i przyszłość: studia społeczno – polityczne, Rzeszów-Sanok 2010, s. 177-188

22.  G. Bonusiak, Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu (wstęp i tłumaczenie), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009, s. 106

23.  G. Bonusiak, Statut Wysp Alandzkich (wstęp i tłumaczenie), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009, ss. 80

24.  G. Bonusiak, Ochrona praw mniejszości niemieckojęzycznej w Górnej Adydze [w:] L. Suchomłynow (red.), Fenomien kulturnych pogranicz: suczasni tendencji, Tom II, Donieck (Ukraina) 2009, s. 250-266

25.  G. Bonusiak, Fundacja [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 158

26.  G. Bonusiak, Stowarzyszenie [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 568-569

27.  G. Bonusiak, Wolność fundacji [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 546-547

28.  G. Bonusiak, Wolność ruchów obywatelskich [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 657

29.  G. Bonusiak, Wolność stowarzyszeń [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 658

30.  G. Bonusiak, Wolność zrzeszania się [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 668-669

31.  G. Bonusiak, Wolność zrzeszeń [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 672

32.  G. Bonusiak, Zrzeszenie [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 751-752

33.  G. Bonusiak, Między Szwecją a Finlandią. Polityczno-prawne wyznaczniki szczególnego statusu Wysp Alandzkich [w:] L. Suchomłynow (red.), Fenomien kulturnych pogranicz: suczasni tendencji, Tom I, Donieck (Ukraina) 2008, s. 210-218

34.  G. Bonusiak, West-oriented choice of Ukraine one year after the Orange Revolution from the Polish perspective,  „Naukowi pracy, seria polityczni nauki”, wypusk 61, Uniwersytet w Mikołajewie (Ukraina) 2006, s. 103-107

35.  G. Bonusiak, Ekologia w służbie demokracji. Narodziny Zielonych na Ukrainie [w:] A. Andrusiewicz (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi, UR, Rzeszów 2005, s. 134-140

36.  G. Bonusiak, Udział pracowników przemysłu naftowego w polskim ruchu niepodległościowym, politycznym i związkowym do 1944 roku, „Drogobyckyj krajeznawczyj zbirnik”, wypusk VIII, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Drohobycz (Ukraina) 2004, s. 394-400

37.  G. Bonusiak, Uwarunkowania przebiegu konfliktów w kanałach dystrybucji, „Zeszyty Naukowe WSIiZ” nr 4/2000, s. 57-62