Redakcja czasopisma 'Polityka i Społeczeństwo'

 

Kolegium redakcyjne

dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR – redaktor naczelna

dr Bogusław Kotarba – zastępca redaktora naczelnego

mgr Katarzyna Tuczyńska – sekretarz redakcji

 

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR (mniejszości narodowe i etniczne, migracje)

dr hab. Wojciech Furman, prof. UR (media, komunikacja społeczna)

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR (nauka o państwie i polityce, systemy polityczne)

dr hab. Paweł Grata, prof. UR (polityka społeczna, polityka gospodarcza)

prof. dr hab. Jerzy Kornaś (myśl polityczna)

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (administracja publiczna, samorząd terytorialny)

dr hab. Ewa Orlof, prof. UR (polityka zagraniczna)

dr hab. Andrzej Podraza (stosunki międzynarodowe, integracja europejska)

dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (filozofia polityki, socjologia polityki)

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR (stosunki międzynarodowe)