Rada Naukowa

 

Prof. Andrzej Antoszewski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Joaquín Martín Cubas, Wydział Prawa, Uniwersytet w Walencji

Doc. PhDr. Alexander Duleba, Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, Bratysława.

Prof. Jochen Franzke, Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet w Poczdamie

Prof. William Gilles, Katedra Ameryk, Uniwersytet Sorbona, Paryż

Prof. Robert Łoś, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

Prof. Ewa Maj, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. Ricardo Ruiz de la Serna, Universidad San Pablo CEU, Madryt 

prof. Marcus Behmer, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu