Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 4(13)/2015

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 4(13)/2015Notka o autorach

Robert Andrzejczyk, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Banaś, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Bryk, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Gabriela Czarnek, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

Anna Gąsior-Niemiec, IRSA Institute for developmental and strategic analysis

Tomasz Hoffmann, Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska

Paweł Jackowski, Uniwersytet Warszawski

Łukasz Jędrzejski, Instytut Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanisław Kilian, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Piotr Lechowicz, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrcocławski

Marek A. Muszyński, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

Judyta Pasiut, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Rożewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ralph Schattkowsky, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii  Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Marta Stempień, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Maciej Tołwiński, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bogusław Ulijasz, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Patryk Wawrzyński, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kateryna Zarembo, National Institute for Strategic Studies

Marek Zielinski, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w KielcachSpis treści

ARTYKUŁY

MICHAŁ BANAŚ, PIOTR LECHOWICZ

          Kohabitacja a trwałość gabinetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku

JUDYTA PASIUT

          Socjotechnika i jej konsekwencje w wyborach samorządowych z 2014 roku - przykłady wybranych miast województwa małopolskiego

ANNA GĄSIOR-NIEMIEC

          Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji

AGNIESZKA ROŻEWSKA

          House of Cards i Machiavelli - Frank Underwood jako przykład współczesnego księcia

TOMASZ HOFFMANN

          Polityka innowacyjna jako przykład polityki publicznej

ROBERT ANDRZEJCZYK

         Polityka państwa polskiego wobec rozszczeń zagranicznych powstałych w wyniku nacjonalizacji przeprowadzonej po II wojnie światowej. Przykład dwustronnych umów odszkodowawczych

KATERYNA ZAREMBO

         The EU as a security actor: when postmodernity fails (the case of Russia-Ukraine war)

MARTA STEMPIEŃ, MACIEJ TOŁWIŃSKI

         Efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej

PATRYK WAWRZYŃSKI, RALPH SCHATTKOWSKY, MAREK A. MUSZYŃSKI, GABRIELA CZARNEK

          Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu

PAWEŁ JACKOWSKI

          Propaganda i indoktrynacja w Ochotniczych Hufcach Pracy (1958-1983): wybrane problemy

RECENZJE

STANISŁAW KILIAN

          Michał Śliwa, Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, 220 ss.

BOGUSŁAW ULIJASZ

          Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 194 ss.

ŁUKASZ JĘDRZEJSKI

          Wiktoria Malicka, Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej: Nowe miasto i nowi mieszkańcy w propagandzie państwowej 1945-1970, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, 310 ss.

PIOTR SOBOL-KOŁODZIEJCZYK, MAREK ZIELINSKI

         Beata Hoffmann, Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2014, 170 ss.

ANDRZEJ BRYK

          Iwona Banach, Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, 128 ss.

Recenzenci artykułów w numerach 1(13)-4(13)/2015

Informacja dla Autorów