Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 3(13)/2015

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 3(13)/2015Notka o autorach

Ryszard Balicki, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Artur Biłgorajski, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Krzysztof Eckhardt, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Magdalena Jankowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Kuca, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS

Katarzyna Piech, SKN Debat Politycznych, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Posyłek, Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Monika Sidor, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS

Dominik Sieklucki, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Anna Surówka, Katedra Prawa Publicznego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katarzyna Szarek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Piotr Uziębło, Wydziała Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Justyna Wasil, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS

Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Krzysztof Żarna, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

ARTYKUŁY

ARTUR BIŁGORAJSKI

          Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej .............................. 5

KRZYSZTOF ECKHARDT

          Kodeks wyborczy w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane problemy .............................................................................. 19

RYSZARD BALICKI, KAROLINA PIECH

          Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego ................................................................................................. 33

KATARZYNA SZAREK

          Obwodowe komisje wyborcze jako najniższy szczebel w strukturze polskich organów wyborczych ..................................................................................................... 46

JAROSŁAW ZBIERANEK

          Problematyka lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 roku w świetle działań

          Rzecznika Praw Obywatelskich .......................................................................................................................................................................................................................... 56

MAGDALENA JANKOWSKA

          Czy alternatywne metody głosowania i inne ułatwienia wyborcze mogą rozwiązać problem przymusowej absencji wyborczej? Refleksje i spostrzeżenia

          osoby niepełnosprawnej w świtle wyborów samorządowych 2014 .......................................................................................................................................................... 69

DOMINIK SIELKUCKI

          Praktyczne konsekwencje zmian samorządowego systemu wyborczego w Kodeksie wyborczym - uwagi i refleksje na tle wyborów 2014 roku .................. 82

ANNA SURÓWKA

          Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami ........................................................................................................................................................ 96

PIOTR UZIĘBŁO

          Zmiany systemu wyborczego a wyniki wyborów do organu stanowiącego gmin na przykładzie województwa pomorskiego ................................................... 113

MAŁGORZATA POSYŁEK

          Kobiety pilnie poszukiwane - system kwotowy w praktyce na przykładzie wyborów samorządowych w Częstochowie .............................................................. 131

MONIKA SIDOR, KATARZYNA A. KUĆ-CZAJKOWSKA, JUSTYNA WASIL

          Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach ................................................................................................................. 151

SPRAWOZDANIA

PAWEŁ KUCA

          Sprawozdanie z konferencji naukowej "Media w kampaniach wyborczych", 27-28 kwietnia 2015 roku, Rzeszów ..................................................................... 165

KRZYSZTOF ŻARNA

          Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku" w ramach cyklu "prawa człowieka wyzwaniem dla przyszłości",

          6 maja 2015 roku, Rzeszów ...................................................................................................................................................................................................................... 171

Informacje dla Autorów ........................................................................................................................................................................................................................................ 172