Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 1(13)/2015

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 1(13)/2015Notka o autorach

Marek Friedrich, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Rafał Kobis, magister stosunków międzynarodowych (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie) i studiów bliskowschodnich (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Koziełło, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Wojciech Langer, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Jagielloński

Przemysław Maj, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Anna Pięta-Szawara, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Dominik Szczepański, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Szuta, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Szymon Wójcik, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Dariusz Ziaja, student politologii, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski

Piotr Zięba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuSpis treści

ARTYKUŁY

SZYMON WÓJCIK

          Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na wybranych przykładach debat parlamentarnych ..................................................................... 5

WOJCIECH LANGER

          Funkcje prawa wyborczego w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ............................................................................................................................................. 23

ANNA PIĘTA-SZAWARA

          Wpływ ustawy kwotowej na zakres podmiotowości politycznej kobiet w Polsce na przykładzie wyborów do Sejmu w 2011 roku oraz wyborów do Parlamentu

          Europejskiego w 2014 roku ............................................................................................................................................................................................................................................. 36

DOMINIK SZCZEPAŃSKI

          Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku ............................................... 46

PRZEMYSŁAW MAJ

          Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku .................................................................................................................... 58

TOMASZ KOZIEŁŁO

          Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku ............................................................................................................................................ 71

PIOTR ZIĘBA

          "Opoka w Kraju" wobec referendum przedakcesyjnego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2004 ...................................................................... 83

MAREK FRIEDRICH

          Negatywna telewizyjna reklama polityczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku ............................................................................................ 92

AGNIESZKA SZUTA

          Symbolika "Solidarności" w kampanii wyborczej do Sejmu w roku 2011 w okręgu wyborczym nr 25. Przykład uprawiania polityki symbolicznej na polskiej

          scenie politycznej ............................................................................................................................................................................................................................................................. 104

RAFAŁ KOBIS

          Arabska Wiosna, "algierska zima". Analiza kampanii wyborczej w czasie wyborów prezydenckich w Algierii (17.04.2014) ...................................................................... 118

SPRAWOZDANIA

PRZEMYSŁAW MAJ

          Sprawozdanie z seminarium naukowego "Okręg podkarpacki na tle ogólnopolskich wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku"

          (Rzezów, 2014) ................................................................................................................................................................................................................................................................. 135

DARIUSZ ZIAJA

         Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014 ..................................................................  139

Informacje dla Autorów .............................................................................................................................................................................................................................................................. 142