Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 4(12)/2014

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 4(12)/2014Notka o autorach

dr Marek Brylonek, pułkownik, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o obronności

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

mgr Marcin Gałczyński, Akademia Leona Koźmińskiego (wykładowca programu „Strategiczny wywiad biznesowy”)

mgr Zbigniew Klima, Instytut Nauk Politycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

mgr Rafał Kobis, magister stosunków międzynarodowych i studiów bliskowschodnich

dr Arkadiusz Machniak, pracownik Wojska Polskiego

dr Grzegorz Pawlikowski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Mariusz Ruszel, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

mgr Wojciech Szabaciuk, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

dr Agata Tasak, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Marcin Trojecki, Zespół Szkół w Baczynie

dr Robert Zajdler, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki WarszawskiejSpis treści

ARTYKUŁY

MAREK BRYLONEK

            Podejście zintegrowane w reagowaniu kryzysowym

ARKADIUSZ MACHNIAK

            Misja wojsk ISAF w Afganistanie - zagrożenia typu „Green on Blue”

ROBERT ZAJDLER, MARCIN GAŁCZYŃSKI

            Model wspólnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Postulaty de lege ferenda.

MARIUSZ RUSZEL

            Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE

WOJCIECH SZABACIUK

            Stanowisko Ludwiga von Misesa wobec historycyzmu i empiryzmu

AGATA TASAK

            Katolicyzm a liberalizm. Recepcja liberalizmu na łamach współczesnej, polskiej prasy katolickiej (wybrane zagadnienia)

MARCIN TROJECKI

               Nadzór partyjny nad przemysłem w dekadzie lat 70. XX wieku. Studium przypadku ZWCh „Stilon” w Gorzowie Wlkp.

ZBIGNIEW KLIMA

            Społeczno-polityczny spór z końca lat 90. XX wieku na temat strefy ochronnej przy Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu i jego konsekwencje


RECENZJE

RAFAŁ KOBIS

            Bruce Maddy-Waitzman: The Berber Identity Movement and the  Challenge to North Africa States, Texas Univeristy Press, Austin 2011, 292 ss.

SPRAWOZDANIA

WOJCIECH FURMAN

            Sprawozdanie z konferencji „Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie”, 24-25 października 2014 roku, Rzeszów         

GRZEGORZ PAWLIKOWSKI

            Sprawozdanie z konferencji „Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych”, 10-11 czerwca 2014 roku, Rzeszów