Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 3(12)/2014

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 3(12)/2014Notka o autorach

dr Błażej Choroś, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski

mgr Grzegorz Ćwiękała, Instytut Nauk Politycznych,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

dr Aneta Dawidowicz, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

mgr Krzysztof Kopciuch, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Przemysław Maj, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

dr Krzysztof Małysa, Instytut Nauk Politycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

mgr Maciej Marmola, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

mgr Agata Olszanecka, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej

dr Ewa Skrabacz, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski

dr hab. Bolesław Sprengel, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Dominik Szczepański, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

doc. dr Jacek Urbiński, Instytut Nauk Politycznych,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuSpis treści

ARTYKUŁY

DOMINIK SZCZEPAŃSKI

            Akcja Wyborcza Solidarność i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie

JACEK URBIŃSKI

            Unia Wolności w Oświęcimiu

PRZEMYSŁAW MAJ

            Uwarunkowania rywalizacji politycznej Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości

TOMASZ KOZIEŁŁO

            Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010)

ANETA DAWIDOWICZ

            Narodowe Odrodzenie Polski. Oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej

GRZEGORZ ĆWIĘKAŁA

            Ciągłość programowa a wizerunek partii politycznej. Przypadek Unii Polityki Realnej

MACIEJ MARMOLA

            Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski

KRZYSZTOF MAŁYSA

            Kwestia europejska w programach polskiej lewicy po 1989 roku. Przegląd stanowisk

BOLESŁAW SPRENGEL

            Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego gabinetów z udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej

KRZYSZTOF KOPCIUCH

            Polityka Platformy Obywatelskiej wobec wymiaru sprawiedliwości

AGATA OLSZANECKA

            Ewolucja strategii marketingowych polskich partii politycznych 1989-2011 – od studia wyborczego do reklamy internetowej

BŁAŻEJ CHOROŚ, EWA SKRABACZ

            Komunikacja polityczna w Internecie na szczeblu lokalnym. Rekonesans badawczy

RECENZJE

ANDRZEJ PIASECKI

         Ryszard Michalak: Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, 492 ss.