Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 3(11)/2013

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 3(11)/2013Notka o autorach

Dr Zbigniew Chmielewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UR Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Ewa Kopeć, Instytut Nauk Społecznych UW im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Dr Bogusław Kotarba, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paweł Kuca, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Grażyna Piechota, Katedra Systemów Medialnych i Komunikowania Politycznego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Paulina Sekuła, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Artur Staszczyk, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński

Mgr Jolanta Ślęzak, doktorantka, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Katarzyna Wójcikowska, Instytut Socjologii, Uniwersytet WarszawskiSpis treści

Artykuły

 

Ewa Kopeć

          Zamykanie małych szkół wiejskich (uwarunkowania, sposoby zapobiegania)

Grażyna Piechota

          Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej - współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego

Zbigniew Chmielewski, Paweł Kuca

          Polityka informacyjna parafii diecezji rzeszowskiej - raport badań

Jolanta Ślęzak

          Obraz Czechosłowacji w karykaturach opublikowanych na łamach czasopism satyrycznych "Mucha" i "Szpilki" w latach 1945-1948

Katarzyna Wójcikowska

          Czasy przełomu - "Karnawał Solidarności" i rok 1989 w doświadczeniu cudzoziemców mieszkających w Polsce. Wyniki badania jakościowego

Paulina Sekuła

          Aktywność protestacyjna Polaków w latach 1989-2009

Artur Staszczyk

          Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską

Bartosz Wróblewski

          Sprawa deportacji Johna Bagota Glubba z Jordanii. Z badań nad kryzysem dominacji brytyjskiej w świecie arabskim w 1956 r.

 

RECENZJE

 

Wojciech Furman

          Bohdan Hud, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Pracownia Wydawnicza, Lwów-Warszawa 2013, 400 ss.

 

SPRAWOZDANIA

 

Bogusław Kotarba

          Sprawozdanie z konferencji naukowej "Demokracja lokalna - działanie i komunikowanie", Rzeszów, 4 czerwca 2013 r.

Tomasz Koziełło

          Sprawozdanie z seminarium naukowego "Rozważania nad istotą polityki i polityczności", Rzeszów, 22 kwietnia 2013 r.