Polityka i Społeczeństwo nr 6/2009

Polityka i Społeczeństwo nr 6/2009Notka o autorach

 

Mgr Ivanna Chernyk, doktorantka na Wydziale Politologii UMCS

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Marek Delong, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Tomasz Lutak, student politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Artur Łuszczyński, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. prof. UMCS Ewa Maj, prodziekan Wydziału Politologii UMCS

Mgr Grzegorz Pawlikowski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Krystyna Strycharz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr Anna Pięta-Szawara, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Dominik Szczepański, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bartosz Wróblewski, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Agnieszka Zaręba, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. prof. UR Magdalena Żardecka-Nowak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Krzysztof żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Table of contents ....................................................................................................................................................................................................................................................................   6
 

Artykuły


Ivanna Chernyk

Formy demokracji niedyskryminacyjnej w filozofii politycznej Friedricha von Hayeka i Jamesa Buchanana ..............................................................................................   9

Henryk Cimek

Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) ................................................................................................................................................  18

Marek Delong

Demokracja liberalna i kapitalizm na łamach miesięcznika „Więź” w świetle encykliki Jana Pawła II Centesimus annus .....................................................................  27

Anna Gąsior-Niemiec

Socjologia polityki – artykuł dyskusyjny .....................................................................................................................................................................................................................  36

Tomasz Koziełło

Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918–1939) ..............................................................................................................................................................  47

Artur Łuszczyński

Problem definiowania marketingu politycznego .....................................................................................................................................................................................................  56

Ewa Maj

Język defaworyzacji w narodowodemokratycznej publicystyce prasowej (1918–1939) ..................................................................................................................................  64

Grzegorz Pawlikowski

Polityka narodowościowa władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r. – marzec 1947 r.) ........................................  73

Agnieszka Pawłowska

Realizacja elektronicznej administracji w Polsce – studium krytyczne ..............................................................................................................................................................  83

Anna Pięta-Szawara

Socjaliści w sejmie ustawodawczym wobec zmian ustrojowych w Polsce w 1947 roku ...............................................................................................................................  94

Dominik Szczepański

Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990) ............................................................................................... 103

Bartosz Wróblewski

Fundamentalizm muzułmański na przykładzie działalności Braci Muzułmanów w Egipcie i Jordanii ........................................................................................................ 113

Magdalena Żardecka-Nowak

Filozofia polityki ............................................................................................................................................................................................................................................................. 123

Krzysztof Żarna

Słowacja na drodze do Unii Europejskiej ................................................................................................................................................................................................................ 132
 

Recenzje


Wojciech Furman

Ehrenfried Brandts: Pferde zwischen den Fronten, Zugvogel Verlag Wenzel, München 2007, 158 ss. ...................................................................................................... 141

Anna Pięta-Szawara

Jerzy Eisler: Polski rok 1968, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006, 808 ss. .............. 144

Anna Pięta-Szawara

Teresa Urszula Szmigielska: Niezbędnik młodego naukowca, Wyd. Wse-i, Warszawa 2007, 144 ss. .................................................................................................... 151

Dominik Szczepański

Dominik Sieklucki: Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 206 ss.
................................................................................................................................................................ 156

Dominik Szczepański

Oblicza polskiego systemu politycznego pod red. Barbary Krauz-Mozer, Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, 180 ss.
..................................................................................................................................................................................................................................................... 161

Bartosz Wróblewski

Jerzy Zdanowski: Arabia Saudyjska, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2004, 344 ss. ............................................................................................................. 166

Agnieszka Zaręba

Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? pod red. Marii Marczewskiej-Rytko,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 386 ss.
........................................................................................................................................................................................... 169

Krzysztof Żarna

Robert Łoś: Polityka zagraniczna Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, łódź 2007, 154 ss. .................................................................................................... 175

Krzysztof Żarna

Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918–2005, red. J. Gmitruk, A. Stawarz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2006, 320 ss. ............... 179
 

Kronika naukowa


Krystyna Strycharz

45-lecie pracy naukowej Profesora Henryka Cimka ............................................................................................................................................................................................ 184

Tomasz Lutak

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2007/2008 ................................................................. 192

 

Indeks nazwisk .................................................................................................................................................................................................................................................................... 196

Notes on the Contributors ................................................................................................................................................................................................................................................. 204