czasopismo Polityka i Społeczeństwo dostępne w bazach: CEJSH, CEEOL, BazHum

czasopismo Polityka i Społeczeństwo dostępne w bazach: CEJSH, CEEOL, BazHumNotka o autorachSpis treści

 
Od nr 1(14)/2016 czasopismo Polityka i Społeczeństwo będzie ukazywało się w formie elektronicznej w bazach CEJSH, CEEOL, BazHum z możliwością dostępu do pełnej treści artykułów.