Lista recenzentów

 

Bernard Janusz Albin (Uniwersytet Wrocławski)

Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Walenty Baluk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński)

Matouk Belattaf (Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algieria)

Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Izabella Bukraba-Rylska (Polska Akademia Nauk)

Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański)

Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski)

Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Joe Doherty (University of St Andrews, UK)

Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bożena Dziemidok-Olszewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Joanna Dzwończyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Krzysztof Eckhardt (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

Grażyna Firlit-Fesnak (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Frankowski ( Uniwersytet Jagielloński)

Janina Fras (Uniwersytet Wrocławski)

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Michał Gajlewicz (Uniwersytet Warszawski)

Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

Maria Danuta Głowacka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski)

Marek Jachimowski (Uniwersytet Śląski)

Urszula Jackowiak (Uniwersytet Gdański)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Stanisław Kilian (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Stanisław Konopacki (Uniwersytet Łódzki)

Ryszard Kowalczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)

Grzegorz Kryszeń (Uniwersytet w Białymstoku)

Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

Alfred Lutrzykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krzysztof Łabędź (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński)

Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Warszawski)

Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Mariusz Muszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Mateusz Nieć (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)

Wojciech Nowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przemysław Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Piotr Pawełczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski)

Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Krzysztof Pieliński (Uniwersytet Warszawski)

Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)

Rafał Piwowrski (Uniwersytet w Białymstoku)

Andrzej Porębski (Uniwersytet Jagielloński)

Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński)

Elżbieta Psyk-Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

Zdzisław Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Janusz Skodlarski (Uniwersytet Łódzki)

Stanisław Skowron (Politechnika Lubelska)

Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

Małgorzata Słodowa-Chełpa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

Ireneusz Topolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Krystyna Trembicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Lublinie)

Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski)

Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański)

Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

Waldemar Wojtasik (Uniwersytet Śląski)

Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski)

Jacek Wódz (Uniwersytet Śląski)

Justyna Zając (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)

Jerzy Zdanowski (Polska Akademia Nauk),

Andrzej Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Jacek Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)