Menedżer w samorządzie terytorialnym

 

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” jest złożenie wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem).
  3. Kserokopię dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzoną przez UR.

 

Podanie o przyjęcie na studia

 

Dokumenty prosimy składać w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetetu Rzeszowskiego (Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów), w pokoju 325, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30.

Wymagana jest również rekrutacja elektroniczna na studia poprzez system rekrutacji znajdujący się na stronie https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/