Komitet organizacyjny

 

Komitet naukowy konferencji:

 

prof. dr hab. Aleksander Bobko, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

dr hab. prof. UR Beata Szluz, Prodziekan ds. Nauki

dr Krzysztof Żarna, Prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce

dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak, Dyrektor Instytutu Historii

dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

dr hab. prof. UR Sabina Grabowska

dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk

dr hab. prof. UR Magdalena Żardecka-Nowak

 

Komitet organizacyjny konferencji:

 

Katedra Politologii:

dr Anna Kołomycew

dr Anna Pięta-Szawara

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet:

Magdalena Koryl