Konferencje organizowane przez Instytut Nauk o Polityce


Konferencje planowane w 2020 r.

Tytuł konferencji

Termin i miejsce

Kim jest współczesny dziennikarz?

20 kwietnia 2020 r.

 

Konferencje planowane w 2019 r.

 

Tytuł konferencji

Termin i miejsce

Bezpieczeństwo - Prawa człowieka - Stosunki międzynarodowe w XX i XXI wieku

program konferencji

11 stycznia 2019 r., Rzeszów

Współczesne kompetencje medialne - anons

mapka

8-9 kwietnia 2019 r., Rzeszów

 

 

Konferencje, które odbyły się w latach 2013-2018
 

Tytuł koferencji

Termin i miejsce

I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka Prawa człowieka i ich ochrona

Rzeszów, 22-23 maja 2018 r.

Linia redakcyjna a wolność dziennikarska

Rzeszów, 23-24 kwietnia 2018 r.

Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno-gospodarcze

17-18.10.2017 r., Rzeszów

Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie

2.06.2017 r., Rzeszów

Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?

20-21.04.2017 r., Rzeszów

Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli

5-6.12.2016 r., Rzeszów

Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność

16-18.06.2016 r., Lwów

Jakość życia w inteligentnych miastach

24.05.2016 r., Rzeszów

Media obywatelskie czy media partyjne?

25-26.04.2016 r., Rzeszów

Postkolonializm w XXI wieku Przekraczanie granic, zrywanie więzów, łączenie światów

7-8.04.2016 r., Rzeszów

Polityki publiczne – kreowanie i wdrażanie

17-18.03.2016 r., Iwonicz Zdrój

Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa (aspekty polityczne, gospodarcze i militarne) - formularz zgłoszenia

23-24.06.2015 r., Rzeszów

Obszary aktywności kobiet oraz I Podkarpacki Kongres Kobiet

18-19.06.2015 r., Rzeszów

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu PRAWA CZŁOWIEKA WYZWANIEM WSPÓŁCZESNOŚCI „Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku”

6.05.2015 r., Rzeszów

Konferencja naukowa "Media w kampaniach wyborczych"

27-28.04.2015 r., Rzeszów

Konferencja naukowa "Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 roku"

8-9.12.2014 r. Rzeszów

Seminarium naukowe Okręg podkarpacki na tle ogólnopolskich wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

16.06.2014 r., Rzeszów

Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych - formularz zgłoszenia

10-11.06.2014 r., Rzeszów

Partnerstwa w sektorze publicznym    

5-6.06.2014 r., Rzeszów

Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych

8.04.2014 r., Rzeszów

Seminarium naukowe "Ewolucja partii politycznych w Polsce po 1989 roku"

20.03.2014 r., Rzeszów

Demokracja lokalna – działanie i komunikowanie

4.06.2013 r. Rzeszów

I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

22.04.2013 r. Rzeszów