zajecia z dnia 9-10 grudnia 2019r. mgr Dominik Boratyn

W dniu 9-10 grudnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgr Dominika Boratyna. Zajęcia z dnia 9 grudnia 2019 r. dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne odbędą się w dniu 28 listopada 2019r. od godz. 11:30-13:00 (gr.I) oraz 13:15-14:45 (gr.II). Zajęcia dla kierunku Politologia odbędą się 29 listopada 2019 r. o godz. 9:45-11:00. Zajęcia z dnia 10 grudnia 2019 r. dla kierunku Politologia odbędą się w dniu 29 listopada 2019 r. od godz.11:15-13:00 (ćw) oraz 13:15-14:45 (kon).