Zajęcia wypadające w inne dni tygodnia na studiach stacjonarnych

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Rektora dotyczącym organizacji roku akademickiego 2019/2020 i wypadającymi dniami wolnymi, brakujące zajęcia w planie studiów zostały zaplanowane w sposób przedstawiony w załączniku "Zajęcia studiów stacjonarnych wypadające w inne dni tygodnia niż w rozkładach tygodniowych" znajdującym się w Zakładce Rozkład Zajęć.