Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 11.10.2017 r.

W dniu 11 października 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. M. Delonga nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowane w piątek 13.10.br. w godz. 11.30-14.45, natomiast dyżur dydaktyczny z 11.10 w piątek 13.10 w godz. 10.00-11.30.