Zajęcia i dyżur dr P. Kuca w dn. 24.05.2017 r.

 W dniu 24 maja 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  P. Kucę nie odbędą się.