Zajęcia i dyżur dr M.Malczyńską - Biały w dniach 26-28.04.2017 r.

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M.Malczyńską - Biały nie odbędą się.