Zajęcia dr T. Koziełło 26.04. br.

Zajęcia z przedmiotu Organy ochrony prawnej, odbywające się zgodnie z harmonogramem zajęć w piątki, zostaną wyjątkowo zrealizowane (w tyg. zajęć dydaktycznych: 23-04-29-04.br.), w dn. 26-04-2018 r. w godz. 10:30-12:00.