Zajęcia dr Pawlikowski 13.10.2017 r.

W dniu 13 października 2017 r. zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć (dot. obydwu kierunków studiów) przez  dr G. Pawlikowskiego nie odbędą się.