Zajęcia dr K. Cwynar w dn. 19.05.2017 r.

 W dniu 19 maja 2017 r., zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr  K. Cwynar nie odbędą się.