Zajęcia dr hab. T. Koziełło w dn. 8-06-2018 r. z dn. 1-06-2018r.

Zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr hab. T. Koziełło, z dn. 1-06-2018 r. zostaną odrobione w dn. 8-06-2018 r. w godz. 9:45-11:15.