Wykłady ogólnouczelniane - ogłoszenia

Informujemy, że na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia znajdują się informacje dotyczące wykładów ogólnouczelnianych, w tym ich odwołania.