Wykład ogólnouczelniany - politologia studia II st.

Wykład ogólnouczelniany na kierunku politologia studia II st. realizowany jest na II roku.