Studentki i Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne:

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności dotyczących praktyk w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020 najpóźniej do 12 lipca 2019 r. - szczegóły w zakładce: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie