Przedmioty ogólnouczelniane

Informacja odnośnie miejsc i terminów odbywania przedmiotów ogólnouczelnianych znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2019-2020/semestr-zimowy