Politologia rok II studia II stopnia

Seminarium magisterskie z dr hab. Radosławem Grabowskim, prof. UR, w dniu 24.02.2020 r. zostaje odwołane.