PODZIAŁ NA GRUPY - SZKOLENIE BHP/ KIERUNEK BW STACJ.

INFORMUJEMY, ŻE W GABLOCIE (KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW) ZOSTAŁ PRZEKAZANY PODZIAŁ NA GRUPY NA OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ.