PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. NIEST. BW

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. NIEST. BW W DNIU 21.10.2017 R. O GODZ. 18:45 S.346 (INoP).