III Politologia studia I stopnia - zmiana terminu egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka lokalna

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka i lokalna zostaje przesunięty z dnia 14.02.2017 r. na dzień 13.02 2017 r. na godz. 10:00.