II Politologia studia II stopnia, I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.

W dniach 14 i 15 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.